Zabalaga oinetxea (Hernani), eta Arzak-tarrak

2021, Ekainak 22

Zabalaga

Zabalaga (A. Calvo, 2021)

Joan den hilean, Plus 55ekin Chillida Leku museoa bisitatu genuen, Hernaniko Zabalaga oinetxe zaharraren lurretan. Patxi Lazcano Sorzabal altzatar baserriei buruz egiten ari den dokumentazio-lanari esker, Altzatik datu berriak emateko moduan gaude, hernaniar orube horrek XVII. mendearen amaieratik XX. mendearen hasierara izan duen ibilbideari buruz, Altzako Larrerdi loturaren parte izanik. [1]

Lehenik eta behin, bi mende pasatxoko ibilbide horren laburpen azkar bat egingo dugu, eta, ondoren, Zabalagaren historia osatzeko ekartzen zaion dokumentazioa aztertuko dugu zehatzago, esan bezala, Larrerdirekin harreman estua duena.

Larrerdiko maiorazkoa Migel Arzakek eta Katalina Perez Aszinak sortu zuten 1682ko apirilaren 23an, Larrerdi oinetxea eta bere jabetzak emanez. Ondorengoetako batek, Migel Arzakek, 1731ko urriaren 29an egin zuen testamentuan, lotura horri Zabalaga oinetxea gehitu zion, bere ondasunekin.

larrerdi-l17358

Larrerdi (F. Iranzo, 1974)

Ia mende bat geroago, 1820an, Lege Lotura-hausleek maiorazkoei lotutako ondasunen salmenta bultzatu zuten, eta Felipe Arzak Vidal, garai hartan loturaren jabe zenak, 1825ean Larrerdi oinetxea saltzeko eta salmentaren irabaziak Zabalagako orubean hobekuntza-lanak egiteko erabili ziren.

Felipe Arzakek berak, 1862an, bere testamentuan, bi zatitan banatuko zituen bere jabetzako ondasun guztiak, Zabalaga etxea bera barne. Horrela, erdietako bat leinutik kanpo zegoen Juana Bizenta Etxeberriari utziko dio, eta beste erdia, epai judizialak behartuta, Martzial Zuazolaren esku geratuko da, haren ondorengo hurbila.

Banaketa horren ondorioz, beraz, Zabalaga baserria bi zatitan banatuta geratuko da, ekialdekoa eta mendebaldekoa, bi jabe eta maizter desberdinekin, eta horrela izango da, gutxienez, 1908ra arte, non erdietako baten jabe den Zuazola bat Zabalagako bi erdien errentamenduaren administratzaile gisa agertzen den.

Jarraian aurkeztuko ditugun dokumentuak data horretara arte iristen dira. Soilik gogora ekar dezakegu Eduardo Chillida eskultoreak Zabalagako finka osoa Santiago Churruca Bordeleko kontsul espainiarrari erosi ziola, ordurako Zabalaga jabetza bakar batean bateratuta berriro ere. Finka horrek landetxe bat zuen, Churrucak udako egoitza gisa erabiltzen zuena, eta Zabalaga baserria finkaren esparruaren barruan zegoen, hondatuta.

Dokumentuen kronologia

Lehenengo bi dokumentu izan ezik, gainerako guztiak eta horien transkripzioak Altzako Tokiko Bilduman kontsulta daitezke, hemen.

 • 1650-02-17. Sebastian Zabalegi Zabalagaren salerosketa-eskritura. [2] Sebastian Zabalegi Catalina Zabalaga eta Joanes Zabalegiren seme legitimoa eta oinordekoa da, 1614ko abuztuaren 25ean jaioa. 1639an Maria Perez de Gardaberazekin ezkonduko da eta hainbat seme-alaba izango dituzte; alarguna izango da eta Maria Joan Saroberekin ezkonduko da berriro eta honekin bi alaba izango ditu: Maria Josefa (1661) eta Mari Ignazia (1655).
 • 1669-01-30. Sebastian Zabalegi Gardaberaz eta Josefa Alzega Telleriaren arteko ezkontza-kontratua. [3]  Maria Josefa Zabalegi Sarobe Sebastián Arzak Arzakekin ezkonduko da, Migel Arzad Larrerdik sortutako loturaren oinordekoa, Zabalagak ezkontzari ekarpena eginez. Sebastian Arzak Arzak izan zen, beraz, Larrerdiko oinetxearekin zuen loturan Zabalagako oinetxea integratu zuen lehena. Mª Josefa Altzan hil zen handik gutxira, 1692an, alaba bat utzita: Josefa Antonia Arzak Zabalegi, 1689an jaioa. Sebastian Arzak bigarren aldiz ezkondu zen Maria Juan  Etxhebeste lezoarrarekin, 1695ea.
 • 1731-11-14. Migel Arzak Larrerdi jaunaren testamentua. [4] Migel Arzak loturaren sortzailearen biloba zen, San Martzial parrokiako bikario eta Zabalagaren gozamenaren oinordekoa, ondoren berak erositako lurrak etxe horri gehituz.
 • 1737-01-24. Sebastian Arzak Larrerdiren kodiziloa. [5] Sebastian Arzak eta bere anaia Migel Jose Arzak eta Mariana Arzaken semeak ziren, berari zegokion oinordetzatik Zabalagaren jabetza zeukan, eta geroago bere anaia Migelengandik jaso zuen Zabalagaren gozamena, berak eskuratu eta erantsitako lurrekin batera.
 • 1825. Urte horretan zehar, Larrerdi loturaren jabeak, Felipe Arzak Vidal - Errege Armadako itsasontzi-tenientea, Cartagenan jaioa, Jose Arzak San Ginesen semea eta 1707an Cadiz hirian bizi zen Felipe Arzak Etxebesteren biloba - Larrerdi baserria saldu zien Juan Bernaduqueri eta haren alaba Juana Bautistari. Salmenta 1820ko abenduaren 11ko Lege Lotura-hauslea aldarrikatzearen ondorioz gertatu zen; lege horrek erabat ezabatuko ditu maiorazkoak eta loturak, eta atea irekiko du lotutako ondareak salgai jarri ahal izateko. Saldu aurreko izapide batzuk dokumentu hauetan jasota daude:

o   1825-03-30. Felipe Arzak Vidal jaunak Larrerdi baserria saltzeko Errege Fakultatea eskuratzeko ematen duen ahalorde-gutuna. [6]

o   1825-05-21. Felipe Arzaken eta Jose Manuel eta Jose Mariano Zuazola aita-semeen arteko hitzarmena. [7] Hitzarmen honen bidez, Jose Manuel Zuazolak berak administratutako ondasun guztiak eman zizkion Felipe Arzaki, besteak beste, Larrerdi eta Zabalaga.

o   1825-08-22. Felipe Arzak Vidal jaunak Larrerdi baserria eta haren ondasunak saltzeko ahalordea, Joaquin Salustino de Yunybarbia jaunaren alde. [8]

 • 1844-11-10. Zabalaga izeneko baserriaren erdia, Hernaniko Felipe Arzak jaunak duen etxea, Juan Ignacio Muguruzari errentan uztea. [9]
 • 1871-05-19. Larrerdiko loturakoak ziren ondasunen banaketa estrajudiziala eta agregazioak. [10] Zabalaga bi zatitan banatzean, alde batetik, Martzial Zuazolaren hiru ilobek parte hartzen dute, eta, bestetik, Juana Bizenta Etxeberria Arrietak. Zatiketaren emaitza honako hau da, dokumentutik hitzez hitz hartuz:

Bienes que pertenecen al Vínculo y deben dividir en dos mitades

1º- La Casa Solar de Zabalaga con sus pertenecidos existentes en jurisdicción de Hernani.

2º- La casa llamada Burrunzalinea sita en la calle Mayor de la misma Villa.

3º- Casería nombrada Subimusu con sus pertenecidos radicantes en Alza.

4º- La casa conocida con el nombre de Aguinaga situada también en Alza.

Bases para la partición

La Casería Zabalaga con sus pertenecidos, se dividirá en dos lotes próximamente iguales. Se sortearán estos dos lotes entre la heredera Dª Juana Vicenta Echeverria y la representación del inmediato sucesor D. Marcial Zuazola, o sean sus tres herederos otorgantes.

El adjudicatario en suerte de la parte Occidental de la Casería Zabalaga, lo será también de la casa Burrunzalinea, y al adjudicatario de la parte Oriental de Zabalaga, se aplica la casa nombrada Aguinaga; abonando aquél a éste cinto veinte y cinco pesetas en dinero, haciendo también el primero a su costa en la Casa Zabalaga las obras necesarias para la independencia de las dos habitaciones, cuyo coste se ha calculado en quinientas pesetas: deberán estar ejecutadas las obras dentro de dos meses, contados desde el otorgamiento de ésta escritura.

El lagar de Zabalaga será común a ambas partes adjudicatarias, y se hará también a costa común de ambas la escalera de comunicación al lagar por la parte del Mediodía.

—-

Primero.- Que se ha hecho la división en dos mitades de la Casería de Zabalaga y sus pertenecidos formando dos lotes, comprendiendo el uno la parte Oriental y el otro la parte Poniental de la finca, o sea de la Casa y de sus pertenecidos: que hecho el sorteo de los dos lotes, ha correspondido, el de la parte Oriental a Dª Juana Vicenta Echeverria y el de la parte Occidental o Poniental a la representación de D. Marcial Zuazola; cuya distribución aceptan en forma, siendo común el lagar como antes queda dicho con sujeción a la ejecución de las obras y abono que quedan también especificados.

 • 1871-05-21. Zabalagako baserriaren mendebaldeko erdiaren bi herenak Jose Migel Zuazola jaunaren alde saltzea. [11] Dibisioa eskrituratu eta egun gutxira, Jose Migel Zuazolak Zabalagatik zegokien zatia erosi zien beste bi anaiei.
 • 1895-04-16. Hernaniko Zabalaga izeneko baserriaren ekialdeko zatiaren enkante-akta. [12] Juana Bizenta Etxeberria hil ondoren, haren testamentu-albazeak bere jabetzako Zabalagaren erdia saldu zuen enkantean, eta Guillermo de Brunetek eta Biugleyk erosi zuten, Dora Biugley eta Philips amaren izenean.
 • 1908-12-16. Felix Zuazola Ezkurdia jaunak, finkaren jabekide eta administratzaileak, Hernanin dagoen Zabalaga baserriaren bi erdiak errentan ematea. [13] Bi erdietako bakoitza maizter desberdinei alokatuko zaie.

***
larrerdi-l16323

Oharrak:

[1] Larrerdi oinetxea, Lardi izenez ere ezaguna, gaur egun Jolastokieta auzoa dagoen tokian zegoen, hemen.

[2] “Sepan los que ésta carta vieren como yo Sevastián de Cavalegui y de Cavalaga vecino de la Villa de Hernani hijo legítimo y heredero de Catalina de Cavalaga y Joanes de Cavalegui mis padres difuntos y nieto legítimo de Mari Alonso de Unanue mi abuela difunta madre de la dicha catalina de Cavalaga mi madre como consta por testamento del dicho mi padre…”. Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoa, AHPG-GPAH 3/1089, A: 72

[3] “En el nombre de Dios y de la Santísima Virgen su bendita Madre Amen. Sea notorio y manifiesto a todos los que la presente escritura de Contrato matrimonial vieren como en la casa nombrada Telleria que es en jurisdicción de la Noble y Leal Villa de Hernani a treinta días del mes de Enero de mil seiscientos y sesenta y nueve años ante mí el Escribano y testigos de yuso parecieron presentes de la una parte Juan López de Alçega Telleria y Catalina de Lubelça su legítima mujer dueños y Señores de la dicha casa de Telleria con Josepha de Alçega Telleria su hija legítima y de la otra Sevastián de Çavalegui dueño y Señor de la Casa Solar de Çavalaga sita en jurisdicción de la dicha Villa con Sevastián de Zavalegui su hijo legítimo habido en María Pérez de Cardaberaz su primera mujer todos vecinos de la Villa…”. AHPG-GPAH 3/1212, A: 32

[4] “estoy determinado a unir y agregar a ésta dicha Casa Solar de Larrerdi y del dicho su Vínculo todo lo que tengo de bienes temporales a mí en cualquiera manera pertenecientes”… “de las tierras por mí compradas y agregadas a la dicha casa de Zavalaga“.  AHPG-GPAH 3/1338, A: 354

[5] “Que como expreso en el sobre citado su testamento, tiene el otorgante satisfecho y pagado a María Josepha de Arzac y Zavalegui su hija legítima y viuda de Miguel Mendiburu, la dote y todo lo demás que la prometió al tiempo que se celebró su Contrato matrimonial como resulta de carta de pago que ambos marido y mujer otorgaron a favor del otorgante en diez y ocho de Marzo del año de mil setecientos diez y seis por testificación del dicho Cardaveraz; además de todo lo cual, a los referidos Mendiburu y su mujer les dio y entregó de prestado su tío el Señor D. Miguel de Arzac y Larrerdi ya difunto hermano del otorgante y Vicario que fue de la Parroquial de dicha Población de Alza doscientos pesos escudos de plata, los cuales les remitió y perdonó voluntariamente a dichos marido y mujer el referido Vicario su tío en una de las cláusulas de su testamento que otorgó por testimonio de mí el escribano el año de mil setecientos y veinte y nueve pero con calidad de que no pretendiesen cosa alguna dichos Mendiburu y su mujer ni su voz contra la Casa de Zavalaga sita en ésta dicha Villa ni los demás bienes del otorgante por razón de la herencia de Josepha de Zavalegui mujer legítima de primeras nupcias del otorgante y madre legítima de la dicha María Josepha de Arzac, ni por otra razón alguna;…”. AHPG-GPAH 3/1344. A: 61

[6] “Poder cumplido cual en lo legal se requiere a D. Manuel de Igartua Agente de Negocios de  la Villa y Corte de Madrid para que en nombre y representación del Señor compareciente D.  Felipe de Arzac y Vidal solicite del Real Consejo de la Cámara la correspondiente Real Facultad para que pueda vender dicho Sr. compareciente la Casería de Larrerdi y sus pertenecidos, sita en la Población de Alza jurisdicción de ésta Ciudad, y emplear su producto en la necesaria reparación y mejoras de la Casería de Zavalaga y sus pertenecidos, cuyas fincas pertenecen al Mayorazgo fundado por D. Miguel Arzac de que está en posesión el Señor otorgante…”. AHPG-GPAH 3/0035, A: 116

[7] “José Manuel de Zuazola declara que ha entregado ya a D. Felipe Arzac y Vidal los bienes suyos que ha administrado y son los siguientes: La Casería de Larrerdi y sus pertenecidos, la de Zubimuzu, Aguinaga y Chapinene con sus respectivas pertenencias cuyas fincas radican en Alza, la Casa Zavalaga con sus pertenecidos y la Casa de Burrunzalienea en Hernani, y la de Androenea con su huerta en Lezo…”. AHPG-GPAH 3/0029, A: 43

[8] “En la Ciudad de San Sebastián a veinte y dos de Agosto de mil ochocientos veinte y cinco, ante mí el Escribano público de S. M. y testigos infrascritos D. Felipe de Arzac y Vidal Alférez de Fragata de la Real Armada residente en ésta Ciudad y Dijo: Que tiene que ausentarse en breve al Departamento de Cádiz al que pertenece, para el Servicio de S. M. en su Real Marina, y teniendo solicitado del Real Consejo de la Cámara la correspondiente Real facultad para la venta de la Casería Larrerdi y sus pertenecidos sita en la Población de Alza jurisdicción de ésta Ciudad, cuya finca pertenece al Mayorazgo fundado por D. Miguel Arzac de que está en posesión el Sr. otorgante. No pudiendo éste ocurrir por sí mismo a la venta de la enunciada Casería mediante su ausencia, y mereciendo toda la confianza D. Joaquín Salustino de Yunybarbia vecino Concejante de ésta Ciudad, otorga y confiere desde luego su Poder cumplido cual se requiere a favor del enunciado Yunybarbia para que en su nombre y representación del otorgante D. Felipe Arzac pueda vender y venda dicha Casería de Larrerdi y sus pertenecidos…”. AHPG-GPAH 3/0035, A: 257

[9] AHPG-GPAH 3/0145, A: 565

[10] AHPG-GPAH 3/3111/19

[11] “Que en la citada escritura que aún no está inscrita de diez y nueve del corriente, de división de los bienes que pertenecieron al Vínculo de Larrerdi y sus agregados hecha entre dichos D. Miguel, D. Gavino y D. José María Zuazola hermanos, herederos del inmediato sucesor D. Marcial Zuazola y Dª Juana Vicenta Echeverria, heredera del último poseedor, se adjudicó a dichos tres hermanos la parte Poniental de la casa y de los pertenecidos de la Casería llamada Zabalaga…”. AHPG-GPAH 3/3111/20

[12] “Enterados los concurrentes de las condiciones que quedan insertas, D. Guillermo de Brunet y Bingley, de ésta vecindad ofreció por la citada parte de finca diez y nueve mil cuatrocientas sesenta y cinco pesetas y no presentándose otro postor se hizo la adjudicación de la misma en esa cantidad a dicho Señor Brunet, quien declaró que a la subasta ha concurrido en nombre de su Señora madre Dª Dora Bingley y Philips, a cuyo favor debía entenderse hecha la venta.”.  AHPG-GPAH 3/3735/333

[13] AHPG-GPAH 3/4243/884

Etiketak:

Iruzkin 1

 1. Javi Castro

  Muy interesante. Buen trabajo.

Iruzkina idatzi

Estibaus

Atalak

Apirila 2024
A A A O O L I
« mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

RSS

Azken iruzkinak

 • Adriana
  (2024, Martxoak 29)
  «Me gustaría poder aprender mejor a confeccionar prendas y sacar patrones. Para poder hacerme mi propia ropa. Tengo el ...»
 • Roberto López
  (2024, Martxoak 27)
  «Buenas, mi tío abuelo: Manuel López De los Santos, formo parte del Batallón internacional nº 26 Karl Liebknecht (PCE), falleciendo ...»
 • Pilar Egido eta Enrike Kortabitarte
  (2024, Martxoak 27)
  «Merezitako omenaldia. Gaztaroan zorte handia izan genuen zu gure lehenengo irakaslea izatean. Irakasle berria, baina gogoa eta sasoia ez zenituen sekula falta. Zu ...»
 • Ramón F. Gorosabel
  (2024, Martxoak 22)
  «Muy interesante la actividad Es edificante Gracias. »
 • Maira
  (2024, Martxoak 2)
  «Hola necesito contactarme con las señoras Verónica. Recién leo esto. Soy la novia del nieto de olivo. Su papá Carlos. ...»

etiketak


Sarean